Daily Archives: 28 Eylül 2009

HiKMeT DeRYaSıNDaN DaMLaLaR


Eskiden padişahlar önemli konularda karar verecekleri zaman akıllı kimselerle meşveret ederler, onlara danışmadan hiçbir işe başlamazlardı. Böyle tecrübeli zatların görüşlerini ve fikirlerini mutlaka nazar-ı dikkate alırlardı. Hükümdarlar bu meseleye o kadar önem verirlerdi ki, içlerinden bazıları sırf bu maksatla yüz … Okumaya devam et

! ÖĞüT !! NaSiHaT !!! HaYaT DeRSLeRi içinde yayınlandı | 3 Yorum