İnSaNıN DeĞeRi


https://i1.wp.com/www.igmg.de/typo3temp/pics/5a767b1520.jpg

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin
Şeyh Gâlib


Bir İslâm büyüğüne, mutasavvıf şâirine insanı böyle tarif ettiren, onu "kâinâtın
süzülmüş özü, varlık ve oluşların gözbebeği" olarak telakki ettiren irfan,
İslâm irfanıdır. Bu irfanın kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir ve en kâmil insan örneği
olan Fahr-i Kâinât’tır. Bu kaynağa göre Allah Teâlâ insanı "ahsen-i takvîm
üzere; yâni yapı ve oluşların en güzeli, en mükemmeli içinde yaratmıştır. Ancak
bu mükemmel yapı bir potansiyeldir, bir kabiliyettir, eskilerin deyişi ile
bi’l-kuvvedir, onun fiil haline gelmesi, gerçekleşmesi insanın irade ve
tercihine bırakılmıştır. İnsandan başka bütün varlıkların tekâmülü ilâhî
kaderin çizdiği seyri takibeder, onu değiştirme iradesi ve cehdi varlığın
kendisinden gelemez. İnsana ise muhtemelen "emanet" ile bu
kastedilerek akıl ve irade verilmiştir, akıl ve irade ona bir yandan hürriyet,
hür karar ve eylem alanı, diğer yandan yükümlülük ve sorumluluklar getirmiştir.
İnsan akıl ve iradesi ile doğru da yapar yanlış da, günah da işler sevap da;
egosuna, nefsine, güdü ve heyecanlarına, şehvet, gadap ve hırsına… da kul
olabilir Allah’a da; meleklerden de üstün olur, hayvanlardan da aşağı…


İşte insanın yaratılış itibariyle yapı ve özelliği (fıtratı) budur; insan bu fıtratta
yaratılmıştır. Onu, fıtratı için mümkün olan en yüksek kemâl mertebelerine ulaştıracak
iki kanat iman ve amel-i sâlihtir. İman gaybedir (Allah’a, peygamberliğe, âhirete,
rûha, yaratılışa, dirilmeye, hesaba, mîzana, sırata, cennete, cehenneme…dir),
sâlih amel ise dünya hayatını, hür bir seçim ve tercih sonucu olarak, Allah’ın
irade ve rızası doğrultusunda yaşamaktır. Allah’ın irade ve rızasının hangi
konuda ne olduğunu öğrenmenin kaynağı Kur’an ve Sünnet, anlama ve yorumlama usûlü
ictihaddır. Bilenler ictihad eder, bilmeyenler bilenlere sorar ve gereğini
yerine getirirler. Allah’a kul olmayan insanın hür olması mümkün değildir, hürriyetin
ideal formülü "yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz"
şeklinde Fâtiha sûresinde ifade edilmiştir. Allah’tan başkasına itâat etmek ve
başkasından yardım dilemek durumunda olan insan hür değildir; değişik şekillerde
köledir. İnsan hak ve hürriyetleri insanın kendinden ve mahiyetinden değil,
misyonundan, yüklendiği emanetten kaynaklanır; emaneti tevdi eden Yaratıcı,
Rab, onu taşıyabilmek ve amacına ulaştırabilmek için gerekli bulunan hak ve hürriyetleri
de bahşetmiştir; bu sebeple insan hak ve hürriyetleri vazgeçilmezdir, elden alınamazdır.
İnsan hayat ve varoluşundan Allah’ı dışladığı, aşkın boyutu ile alâkasını kestiği
an küçülür, düşer; et, kemik, beyin ve beyin fonksiyonlarından ibaret kalır, bu
insan hayatının en büyük ziyanıdır. "Asra yemin olsun ki insan ziyandadır;
ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesnâ…". İnsanın maddî ve
manevî techîzâtı, imkânları, kabiliyetleri "eşref-i mahlûkât" olduğunu
isbat için, bu oluşu gerçekleştirsin diye verilmiştir; bu kabiliyet ve imkânlar
fânî dünya için, biyolojik ve psikolojik hazlar uğruna sarfedilirse, uçmak için
verilen uçakla tarla sürmeye kalkışmışcasına bir ziyan, israf ve savurganlık
yapılmış olur. "Yemin olsun ki o gün, nimetlerden sorguya çekileceksiniz!"

https://i2.wp.com/www.sirmaola.unas.cz/animace/a13.gif


İnsan değerini yalnızca insan olarak
varoluşundan değil,

varlığının amacını gerçekleştirme yolunda attığı adımlardan
ve katettiği mesafeden alır.

Hayrettin KARAMAN

https://i2.wp.com/img472.imageshack.us/img472/8854/smileyby5.gifBEĞENDİYSEN VE ALANINA EKLEMEK İSTERSEN BLOG AL’A BAS SENiN OLSUN.

About rizaberkan

Elhamdülillah Rabbimiz bizi Ehl-i İslam diyarında, Müslüman olarak bunun şuuru ve bilinci dahilinde hidayet üzere bulundurmuştur.Bundan daha büyük nimet ve mutluluk yoktur bizim için. Allah bize yeter,Kulluk payesi bize yeter. Allah bizi müslümanlıkla aziz kıldı. Allah bana yeter. Aziz-ü Cebbar olan Allah'ın kulu olmam bana yeter. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paye adına kendimi tanıtma için söyleyebileceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum.Ben Allah'ın kuluyum Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. O, ne güzel bir vekil,ne güzel bir dost,ne güzel bir yardımcıdır. "Ey Rabbimiz, Bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır..."
Bu yazı ! ÖĞüT !! NaSiHaT !!! HaYaT DeRSLeRi içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to İnSaNıN DeĞeRi

  1. ahmed dedi ki:

    Sırlı bir hediye: Ayna Ey Rabbimiz!Biz sanatçığımızla, ancak senin sanatının boyutlarını kavrarız. Bütün sanatlar senin sanatını taklitten ibarettir. Bütün tasarımlar, icatlar Musavvir ismindendir.Bütün haberleşmeler Habîr isminle vuku bulur.Rezzâk isminle besleniyor, Kerîm isminle ikram olunuyoruz.Kuddûs isminle bedenimiz ve kalbimiz temizleniyor.Zâhir ismin beden, Bâtın ismin ruh olarak bizde görünüyor.Evvel ismin levh-i mahfuzdaki kaderimize, Âhir ismin de âhiret hayatımıza delil oluyor.Bir zaman, güzeller güzeli Hz. Yusuf’un kapısını bir dostu çaldı. Oturup uzun uzun konuştular. Dostu, Hz. Yusuf’a, kuyuya atıldığı zamanı sordu. Yusuf ona, başından geçenleri anlattı. Bir süre sonra Hz. Yusuf dostuna dedi: -Ey misafir dostum! Söyle bakalım bana ne hediye getirdin? Haydi, çıkar ver hediyeni! Misafir ise: -Sana hediye olsun diye çok şeye baktım. Ancak hiç birini uygun görmedim. Bir altın kırıntısı, bir altın madenine; bir damla su bir okyanusa hediye olarak götürülür mü hiç? Çok düşündüm ve sana bu aynayı getirmeyi uygun gördüm. Ey gözümün nuru, sen o aynaya baktıkça ve güzel yüzünü gördükçe umarım beni hatırlarsın.Mesnevî’de anlatılır bu hikâye… Güzel, en çok güzelliğini seyretmek ister. Ona verilecek en güzel hediye de, kendisini seyredeceği bir aynadır. Acaba binlerce güzel isimleri olan Cemîl-i zü’l-Celal ayinesiz olabilir mi? Elbette böyle bir zât bilinmek isteyecek ve isimlerine ayna olması için insanı yaratacak. İnsan da ayna olup onu keşfedecek ve ettirecek, kendinde onun esmasını gösterecek. Bu ayinedarlık Cemîl-i zü’l-Celâle takdim edilecek en güzel hediye olacak.Ey bu şerefe nail olan insan!Zayıflığını bil ki Kaviyy ismini gösterip kuvvet bulasın!Aczini bil ki Kadîr isminin haşmetini göresin!Noksan ve kusurunu bilip kendini temizle ki Kudsiyetini idrak edesin!Fakirliğini bilerek nihayetsiz gınasına mahzar olasın!Yoktan yaradılışımız onun mevcudiyetinin delilidir.O Hayy’dır, biz meyyitiz. Yani ölü topraktan yaratıldık.Kalplerimiz de ölüydü, Hâdî ismiyle hidayete erdik.Şifayı, kör-sağır tesadüfte değil, onun Şâfî isminde bulduk.Dualarımızı, seslerimizi, bize hizmet eden dalga boylarını Latîf ismiyle gönderdik.Alîm ismiyle bildik, Hafîz ismiyle sakladık, muhafaza ettik.Cevvad ismiyle cömert olup kalpleri sevindirdik.Rauf ismiyle tüm mahlûkata ve âciz yavrulara şefkat ettik.Semi’ ismiyle işittik, Basîr ismiyle gördük.Müdebbir ismiyle kendimizi ve sorumlu olduklarımızı idare yetkisi kazandık.Mâlik ismiyle devletler yönettik.Hâkim ismiyle adaletli hükümler verdik.Âdil ismiyle tartımızı düzelttik ve evlatlarımız arasındaki adaleti gözettik.Ey Rabbimiz!Biz sanatçığımızla, ancak senin sanatının boyutlarını kavrarız. Bütün sanatlar, senin sanatını taklitten ibarettir. Bütün tasarımlar, icatlar Musavvir ismindendir.Bütün haberleşmeler Habîr isminle vuku bulur.Rezzâk isminle besleniyor, Kerîm isminle ikram olunuyoruz.Kuddûs isminle bedenimiz ve kalbimiz temizleniyor.Zâhir ismin beden, Bâtın ismin ruh olarak bizde görünüyor.Evvel ismin levh-i mahfuzdaki kaderimize, Âhir ismin de âhiret hayatımıza delil oluyor.Kâfî isminle kanaat ettirir, Mâni isminle hastalık ve belalara engel olursun.Dâfî isminle zararlı şeyleri def eder, Fettâh isminle zor şeyleri açtırırsın.Afuvv isminle hataları af ettirir, bir de Muhsin isminle ihsan ettirirsin.Münci isminle zor anımızda yetişir, başkalarının kurtulmasına da bizi vesile edersin.Ey Rabbimiz!Muiz isminle yüceltir, Muzill isminle alçaltırsın. İzzet ve şeref ancak sendendir. Ayinedar olma şerefi de sendendir. Aynadaki sır da sendendir. Biz ancak aksettiririz. Bunda dahi noksanız, kırılmaya maruz, bazen de kirli paslıyız.Ya Bâkî! Ancak seninle bâkî ayinedar olur, Yâ Selâm! Ancak seninle dünya ve âhirette kurtuluş sahiline çıkarız. Asuman CİHANselam ve dua ile kardeşim Rıza BERKAN

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s