KüFüR TeK MiLLeTTiR !!!


https://i2.wp.com/i.imgur.com/BhBzHvT.jpg

 

Sual: “Küfür tek millettir” deniyor. Halbuki, çeşitli kâfir var. Hepsi de birbirine düşmandır. Bu sözün açıklaması nasıldır?

 

CEVAP


Kâfirler, İslâm’a olan düşmanlıklarında birbirinin dostudur. Menfaatleri olan işlerde birbirine düşmandır. Bir menfaat için, bir kemik için birbirini yerler. Konu İslâm olursa, hepsi birleşir, birbirine arka çıkarlar. Bu olaylar çok görülmüştür, aynı oyunlar oynanmıştır.

 

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:

 

(Ey îmân edenler, Yahûdîleri de, Hıristiyanları da dost edinmeyin! Onlar, [İslâma olan düşmanlıklarında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip kendine] zulmedenlere hidâyet etmez.) [Mâide 51]

 

(Zâlimler, [İslâma olan düşmanlıklarında] birbirinin dostudur. Allahtan korkanların dostu ise Allahtır.)[Câsiye 19]

 

Allah düşmanları, birbirini iyi tanıdıkları ve birbirlerinin açıklarını iyi bildikleri için, [merhum Necip Fazıl’ın tâbiriyle] birbirlerinin aleyhine söyledikleri her şey doğrudur.

Tevrat’ın tahrif edilmesiyle başlayan yahudiliğin yozlaşması süresinde ve günümüzde gelinen noktada bu azgın, lanetlenmiş millet özellikle Müslüman kanı dökmek, dünya barışını baltalamak, kendi geliştirdikleri sapık Siyonist düşünceleri doğrultusunda oluşturdukları dünya ve ahiret inancının; mazlum kanı dökerek kirli emellerinin neticesi Müslüman halkları tehdit ettiği, insanlığa nelere mal olduğunu göremeyecek kadar zavallı bu alçak topluluk, küçük bir köy halini alan dünyanın başına bela olmakla kalmayacağını, bulunduğu coğrafyada Müslüman kardeşlerimizi, masum çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden mazlum kanı dökmekte devamında büyüyen tehlikenin sinyallerini vermektedir.

Bunun yanında hiçbir şekilde tepki göstermeyen Batı’nın geçmişi; vahşet, katliam, soykırım -hemen tüm insanlık suçlarının- tarihidir. Bu vahşet sadece insanların canlarına, mallarına kastetmekle yetinmemiş, maneviyatlarına, ahlâklarına, insanlıklarına da yönelmiş büyük bir tecavüzdür. Nitekim son birkaç yüzyıldır insanlık âlemini kasıp kavuran büyük harplerin ve katliamların tamamına yakını Batı kaynaklıdır.

 

Bunları bilmeden Amerika’yı tanımak mümkün değildir. Bosna’da, Çeçenistan’da, Karabağ’da, Doğu Türkistan’da, Somali’de, Irak’ta, Mısır’da, Afganistan’da, Suriye’de Filistin’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların zalimlerin tasallutu altında bulunmaları, yaşananları anlamak mümkün değildir. Sözde insan hakları savunucuları, esasında tek dişi kalmış bir canavarlar.

 

Nasıl bir ülke ile karşı karşı karşıya olduğumuzu bilelim, bu zalimlerin ve insanlık suçlularının oyunlarına gelmeyelim.

 

Zira aynı yöntemlerle, Ebu Garib Cezaevi’nde, Felluce’de, Telafer’de, Afgan dağlarında, Pakistan köylerinde, Guantanamo’da ve daha bilinmeyen birçok gizli işkence merkezlerinde vahşet ve katliam sergileniyor.  İslâm ve müslümanlara yaşama hakkı vermek istemeyen, topraklarını, madenlerini, petrollerini sömürmek, ülkelerini işgal etmek, siyonizmin emellerini yerine getirmek isteyen Amerika, dünyada huzur, adalet bırakmamış, savaşların, ölümlerin katliamların, vahşetin sebebi olmuş, dünyanın düzenini bozmuştur.

“Kitapta İsrailoğulları’na şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa (iktidar olup) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle kibirlenecek-yükseleceksiniz. Ve nitekim o iki vaadden ilkinin zamanı geldiğinde, son derece zorlu ve güçlü kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir sözdü ve gerçekleşti” (İsra, 4-5)

Ama Rabbimizin vaadi vardır. Haktır. “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır. “ (Saff suresi 8.ayet)

Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların:

“Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür” diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25).

Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor.
(Kitab-ul Fiten H. 2239).

ALLAH’IN YARDIMI ÇOK YAKINDIR

(ela) “Dikkat edin ki” (inne) “Muhakkak” (nasrallahi) “Allah’ın yardımı” (karib) “Yakın, gelecek” Yani çok yakın. Biliyorsunuz, (elemneşrah leke) suresini. (feinne meal usri yusran inne meal usri yusra) “Hiç şüphe yok ki, zorluğun yanında bir kolaylık var, zorluğun yanında bir kolaylık var” Yani sıkıntının, zorluğun yanından, arkasından Cenab-ı Hakk kolaylığı ihsan eder. Sabredenlere büyük mükafatlar var. Zaferin İslam’da, Kur’an-ı Kerim’de. Müslümanlara tavsiye edilen zafer kazanmak için edinilmesi gereken iki şartı nedir?    Sabır ve takva.    (in tesbiru ve tettegu) “mü’minler eğer sabrederseniz, takva ehli olursanız zafere erersiniz” deniliyor Kur’an-ı Kerim’de. (Prof. Dr.Es’ad Coşan 19. 12. 2000, Tefsir Sohbeti)

“Demek ki; acele etmeyeceğiz. Cenab-ı Hakk mü’min kullarına yardımını gönderir. Bu devirde de öyle, bizim ülkemizde de öyle. Dünyanın her yerinde böyledir. Sıkıntı çeken Müslümanlar sabretsinler, takvaya sarılsınlar, muttaki kullar olsunlar. Allah’ın yardımı yakın. (ela inne nasrallahi karib) Allah’ın rahmeti, yardımı, lutfu, keremi hepinizin üzerine olsun,

RıZa BeRKaN GÜLER

Şiir, yazı ve makalelerimiz  kaynak gösterilmek şartıyla iktibas edilebilir.

Eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki
verdikleri ki
şilere aittir.

About rizaberkan

Elhamdülillah Rabbimiz bizi Ehl-i İslam diyarında, Müslüman olarak bunun şuuru ve bilinci dahilinde hidayet üzere bulundurmuştur.Bundan daha büyük nimet ve mutluluk yoktur bizim için. Allah bize yeter,Kulluk payesi bize yeter. Allah bizi müslümanlıkla aziz kıldı. Allah bana yeter. Aziz-ü Cebbar olan Allah'ın kulu olmam bana yeter. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paye adına kendimi tanıtma için söyleyebileceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum.Ben Allah'ın kuluyum Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. O, ne güzel bir vekil,ne güzel bir dost,ne güzel bir yardımcıdır. "Ey Rabbimiz, Bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır..."
Bu yazı ! ÖĞüT !! NaSiHaT !!! HaYaT DeRSLeRi, Haberler ve politika, YaZıLaRıM içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to KüFüR TeK MiLLeTTiR !!!

 1. remzi dedi ki:

  YERYÜZÜNDE, EMBÜYÜK NİMET AKILDIR…”AKLI OLAMAYNIN DİNİ OLMAZ,, EN ÜSTÜN AKIL,YARATAN’A TABİİ OLAN AKILDIR. SONRA,YARATANIN YASALARINI UYGULAYIP ,DOĞAYI VE YARATILIŞI KORUYAN AKILDIR.’KUR-AN, ”AKLINIZI KULLANIN BUYURUYOR,, FAKAT: AKLINI EN AZ KULLANAN TOPLUM MÜSLÜMANLARDIR.NEDENLERİ:1-ÖRF- ANANE-GELENEK VE MEVCUT EĞİTİMLERDİR.2-KUR-AN BAŞKA YAŞAMIMIZ BAŞKADIR. ÇELİŞKİLİDİR.3-EN ÜSTÜN VE KİYLETLİİNSANLARI KSIKANIP DIŞLAMIŞIZDIR, PARAYA-MALA-GÖSTERİŞE-MAKAMA,TAPMAKTAYIZ. (TAPINMAK: EN ÖDE OLAN ARZU VE DEĞERVERDİKLERİMİZDİR, VAZGEÇİLMEZ,OLMAZSSA OLMAZLARIMIZDIR..)4-http://remziaktas07.spaces.live.com (Alanıma google’den girerek ,detaylı okuyabilirsiniz)5-ADEM AS. PEYGAMBERİ BİLGİSİNDEN DOLAYI ÇEKEMEYEN ŞEYTANDIR. (BİLGİYİ VE ÜSTÜN İNSANI KISKANIP KARALAYANLAR Ştn)6-KUR-ANI, AKLI- FAYDALI BİLİMİ-ADALETİ PAYLAŞIMI,EĞEMEN KILAMAYANLAR MÜSLÜMAN OLAMAZLAR..7-YER YÜZÜNDE EN BÜYÜK GÜÇ.. KUR-AN ‘LA YAŞAMA GEÇEN, İMANLI, BİLGİYLE DONATILMIŞ, TOPLUMLAR OLACAKLARDIR.. SELAM VE BAŞARI DİLEKLERİMLE..

 2. rizaberkan dedi ki:

  İSRAİL KANLA GELDİ, KENDİ KANINDA BOĞULUP GİDECEKTİR

  Dünyanın baş belası Siyonist Terör Devleti, son zamanlarda iyice azıttı. Bu azgınlığın sonucunda da, müttefiki sayılan Türkiye gibi büyük bir ülkenin de tepkisini almıştır ve sanırım bu terör devleti, artık Türkiye’nin dost ve müttefik olup olmamasını önemsemiyor. Çünkü yaptıkları ortadadır. Her yaptığı yanına kalan bu gayri meşru terör devleti, Türkiye’nin; Davos’taki One Munite ile başlayan süreçteki tepkisinin tek sorumlusudur. Çünkü kundaktaki bebekleri öldüren, çocuğu babasının kucağında şehit edecek kadar canileşen ve kadın, çocuk, yaşlı demeden toplu katliamlar yapan ve cüretkârlığını arttıran bu katiller sürüsü; Türkiye gibi barışsever bir ülkenin infial halinde tepkisini almıştır.

  İsrail; bundan böyle kendini yırtsa da düzelmeyecektir. Türkiye’nin öncü gibi hareket etmesi; bazı Arap ülkelerinde olumlu karşılanırken, Araplara lider olmak isteyen bazı Arap yöneticiler; Türkiye’nin bu tutumundan rahatsızlık duyuyorlardır. Tecrübeli eski Büyükelçilerden Sayın İlter Türkmen de bir TV de yaptığı konuşmada bunu açıkça dile getirmiştir.

  İsrail’in cüretkârlığı Arap yöneticilerin hainliklerinden kaynaklanıyor. Arapların 1967 ve 1973 savaşlarından sonra, bir tırsama ve nekahet devresine girdikleri de gerçek olmakla birlikte; yöneticilerinin kukla durumunda olmaları ve öncelik olarak koltuk saltanatlarını düşündükleri bir geçektir. Bazı Arap yöneticilerin, el altından Siyonist çete devletine destek verdikleri de inkâr edilemez. Çünkü Filistin’de Hamas’ın başarılı olması hain Mahmud Abbas’ın defolup gitmesi demek; bu gerici ve uşak Arap yöneticilerinin saltanatlarının yerle bir olması demektir.

  Finans Times: İsrail kuyruğunu sallayan köpek gibidir dedi. İngiltere’nin ünlü gazetesi Financial Times’da yazılan bir makalede; İsrail, kuyruğunu sallayan köpeğe benzetildi. Makalede en dikkat çekici nokta ise; İsrail’i kuyruğunu sallayan bir köpeğe benzeten Yazar Gardner, BM’nin Ortadoğu planları, (sık sık kuyruğunu sallayan bir köpek gibi görünen) İsrail’le anlaşmada kararlı görünüyorken,

  İsrail’in cüret bulması ve korsan devleti kurduktan sonra iyice azgınlaşması; bizlere, Osmanlı’yı ve Osmanlı Devletinin yıkılması ile emperyalistlere gün doğduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.

  Batının ikiyüzlü ve sinci emellerini de buna katıp, hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Şu anda dünyanın emperyalist ülkeleri; İsrail devletinin sırtını sıvazlıyor.

  Siyonist çete devletin yıkılması zor olmayacaktır. Kur’an- ı Kerim’de ve Hazreti Peygamberin (a.s.v.) Hadislerinde bu gerçek mevcuttur. O günler de er geç gelecektir inşallah. Ama yeter ki iman ve akıl sahibi insanlar, korkulacak yegâne varlığın Yüce Allah olduğunu ve bunun dışındaki mabud ve müşriklerden korkulacak bir durum olmadığını idrak etsinler.

  Arap yöneticileri denen uşak ve saltanat düşkünü hainler; er geç uşaklıklarının bedelini ödeyecekler ve saltanat koltukları yerle bir olduktan sonra da, katil yöneticilerin yönettiği İsrail Çete Devletinin işinin bitmesi daha da kolaylaşacaktır. Çünkü şu anda somut bir şekilde Siyonist katillerin yönettiği İsrail’i alenen destekleyen batının (ABD ve AB, Rusya v.s.) yanında; el altından İsrail’i, ayakta kalmasını sağlayan ve finans konusunda besleyen gerici Arap yönetimleridir.

  ABD, Batı ve hain Arap Aşiret Devletçiklerin Yöneticilerinin desteğini arkasına alarak Filisin halkının toprağını gasp edip, onlara her türlü zalimliği yapan bu çete devleti uzun sürmeyecek ve er geç yerle bir olacaktır. İşgal ve gasp ettiği topraklardan bir gün gitmek zorunda kalacaktır. Ama bu şuurlu ve imanlı Mü’min’lerin eli ile olacaktır. Yeter ki Müslümanlar Kur’an-ı Kerim ve Peygamber a.s.v.’ın sünnetleri doğrultusunda yaşasınlar. Saltanat korkusu ve münafıklık yapan yöneticiler eli ile olmayacaktır.

  Bu arada terörist yöneticilerinin yönettiği korsan İsrail devletinin 1940’lardan itibaren Filistin’i nasıl gasp ettiğini harita üzerinden göstermek isterdim. O zaman yüzde 10’un altında toprağı olan İsrail, bugüne kadar Filistin topraklarını işgal ederek, Filistinlilere yüzde 10’un altında bir yer bırakmıştır ve halen de kalan çok az toprağı da işgal ve gasp etmek istemektedir.

  Ariel Şaron, tarihin kaydettiği sayılı katil liderlerden birisi olarak tanınıyor. Siyasî kariyerini döktüğü masum Müslüman Filistinlerin kanına borçlu olan Şaron, 14 Ekim 1953’te daha 25 yaşındayken yaptığı Kibya katliamıyla adını duyurmuştu. 600 askerden oluşan “101” timiyle, 600 kg patlayıcı madde ile Kibya köyüne saldırdı. Gece karanlığında köye giriş yapan İsrail katilleri, Kibya köyündeki evleri yerle bir etmişti. 73 ölü ve 100 yaralı vardı.

  16 Eylül 1982 tarihinde Batı Beyrut’ta Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarını basarak ezici çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan binlerce (700 ile 3500 arasındadır) kişiyi katletmesi olayında da Şaron başroldeydi. Bu katliamlarından ötürü, bu katil Şaron, kasap lakabını aldı.

  Mescidi Aksa bugün Müslümanların üzerinde bir emanettir. Yüce Allah: “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen şeylere hıyanet etmeyin.” (Enfal, 8/27) diye buyuruyor. İmanlı olan her Müslümanın bu gerçeği anlaması ve üzerindeki emanetin önemini kavraması gerekir. Eğer Müslümanlar emanetlerine sahip çıkarlarsa Siyonist Yahudiler de buraları tehdit eden girişimlerine son verirler. Çünkü onlar korkaktırlar ve korkaklıkları bizzat Kur’an-ı Kerim’de tescil edildiği gibi tarih de bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu korkaklıkları yüzündendir ki, kendi güçlerini ortaya koymaktansa, fitne ve desise yollarına başvurmak yani birtakım lobicilik faaliyetleri yürütmek suretiyle zamanın süper güçlerini arkalarına alarak durumlarını sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar.

  Ancak şunu gayet açık ve net bir şekilde ortaya koymalıyız ki günümüz Yahudileri en çok, Müslümanların dağınıklıklarından ve kendilerine emanet edilen mukaddes varlıklara gereği gibi sahip çıkmamalarından cesaret almaktadırlar

  Sonuç olarak; İsrail, vahşice akıttığı Müslümanın kanı üzerine kurulmuştur. Ama kendi kanında boğulup, yıkılacaktır. Bu Sünnetullah’ın değişmez gereğidir. Yazımı, Yahudiler ve Hıristiyanlarla dost olunamayacağı ile ilgili bir ayet ile noktalamak istiyorum. Yüce Allah Maide suresinin 51. Ayetinde mealen şöyle: “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zulm edenleri doğru yola iletmez.” buyurmaktadır.

  Yazar :Yusuf YILMAZ
  Tarih : 16.07.2014 23:26:11
  http://www.haymanadernek.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s