KaDiR GeCeMiZ MüBaReK OLSuN.


 
Rabbimiz Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerimde Kadir Gecesi için şunları bizlere söylüyor:
 
Şüphesiz biz, (Kuran’ı) Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne oldugunu sana bildiren nedir ?
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail), Rabbi’nin
izni ile her iş icin o gece iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

                                                                                                         (Kadr Suresi 1,2,3,4,5)

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’de Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurmuşlardır:
 
Hz.
Aişe (r.ah.) Efendimiz (s.a.v)’in Kadir gecesinin son on gecesinde tek
rakamlı günlerinde aranmasını söylediğini rivayet etmiştir. (Buhari)
 
Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın. (Müslim)
 
 


Kadir
Gecesinin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti
bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız
Kur’ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir.
Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin
mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.)
vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.

Yine
bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli
bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve
ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde
kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş
olacaktır.Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?

"Bin
ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih
kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde
elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından
bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini
anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az,
gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.


Başka
bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin
seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı.
Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ
Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete
düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir
Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha
hayırlıdır" buyurdu.
 

Diğer
bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti.
Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin
amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları
amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da
Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin
bin yılından daha hayırlı kıldı.

Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.


Neden "Kadir" Gecesi?

Kadir
Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi
takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda
Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın,
işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için
burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının
yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır.

"Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

Bir
hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının
sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir.

Kadir
Gecesinin Ramazan’ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet
olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününde aranması tavsiye
edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği
bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis
bu hususa işaret etmektedir.

 
Kadir Gecesi Yapılacak Duâ

"Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî."

Anlamı:

"Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, Daavat, 12)

BEĞENDİYSEN VE ALANINA EKLEMEK İSTERSEN YORUM YAZ BLOG AL’A BAS SENiN OLSUN.

About rizaberkan

Elhamdülillah Rabbimiz bizi Ehl-i İslam diyarında, Müslüman olarak bunun şuuru ve bilinci dahilinde hidayet üzere bulundurmuştur.Bundan daha büyük nimet ve mutluluk yoktur bizim için. Allah bize yeter,Kulluk payesi bize yeter. Allah bizi müslümanlıkla aziz kıldı. Allah bana yeter. Aziz-ü Cebbar olan Allah'ın kulu olmam bana yeter. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paye adına kendimi tanıtma için söyleyebileceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum.Ben Allah'ın kuluyum Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. O, ne güzel bir vekil,ne güzel bir dost,ne güzel bir yardımcıdır. "Ey Rabbimiz, Bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır..."
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

3 Responses to KaDiR GeCeMiZ MüBaReK OLSuN.

  1. RıZa BeRKaN dedi ki:

    Bu gece kadrinin bilindiği gece..Bu gece kadrini bilmen gereken gece..Hep şikayetçi değil miydin önemsenmemekten? Sesini duyuramamaktan?Bu gece kadir gecesi. Kadrinin sayıldığı gece. Hatırının bilindiği gece..Rabbin seni sırada bekletmiyor; hemen huzuruna alıyor. Hatırını sayıyor. Biricik kulu eyliyor. Önemsiyor varlığını. Her söylediğini hemen duyuyor. Dile getirdiklerini değil sadece, dile getiremediklerini de dua kabul ediyor. Fısıltılarını, iç çekişlerini, tereddütlerini de işitiyor. Kendine bile söyleyemediğin kusurlarını ayıplamadan yüzüne vurmadan bağışlayacağını söylüyor…Bu gece kadir gecesi.. Kadrinin bilindiği gece.. Hatırının sayıldığı gece… Affeden, affetmeyi seven, severek affeden Rabbin içine attığın, unuttuğun, susturduğun pişmanlık sızılarını da özür kabul ediyor, seni aklayacağını müjdeliyor…Farkında mısın kadrin ne kadar yüksekte?Farkında mısın hatırın ne kadar el üstünde?Kadri büyük bir kitab,Kadri büyük bir meleğin diliyle,Kadri büyük bir elçinin eliyle,Kadri büyük bir ümmete indirildi bu gece..Kadrini kıymetini bilmek duâsıyla!HAYROLA…

  2. Semra dedi ki:

    Ya Rabbi! Senden; düzgün bir yaşayış, temiz bir ölüm ve mahcup olmayacağım bir geri dönüş / huzura varış istiyorum. “Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve kalp zenginliği isterim.”Allah’ım, Müslümanlara yardım et. Hak sözün söylenip dinin kuvvetlenmesi için bize kuvvet ver. Senin huzurunda başını secdeye koyan mü’min kullarına devlet ihsan edip askerlerini muzaffer et. İki cihanda aziz et!”Gecen mübarek olsun Sevgili Rıza,Duadan unutma,Allah tüm ibedet ve dualrını kabul buyursun inşallah,.Kur’an’ın yeryüzünü şereflendirdiği bu gecenin tüm İslam âlemine huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ederim…Selam ve dua ile….

  3. RıZa BeRKaN dedi ki:

    In the name of God, Most Gracious, Most Merciful We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power: And what will explain to thee what the Night of Power is? The Night of Power is better than a thousand months. Therein come down the angels and the Spirit by God’s permission, on every errand: Peace!…This until the rise of morn!Surah 97 The Holy Qur’an The Holy Qur’an contains a short surah dedicated to Laylatul Qadr. Surah Al-Qadr is the 97th surah and consists of five verses. However, these short verses carry great meaning and guidance. They tell us all we need to know about the essence and spirit of Laylatul Qadr.Laylatul Qadr falls sometime within the last 10 days of Ramadhan."Seek it in Ramadan in the last ten nights. For verily, it is during the odd nights, the twenty-first, or the twenty-third, or the twenty-fifth, or the twenty-seventh, or the twenty-ninth, or during the last night." Sahih Hadith Ahmad 5:318Laylatul Qadr is the most blessed night. A person who misses it has indeed missed a great amount of good. If an individual wants to obey his Lord, increase the good deeds in his record and have all past sins forgiven, they should take part in Laylatul Qadr.“Whoever stays up (in prayer and remembrance of Allah) on the Night of Qadr fully believing (in Allah’s promise of reward for that night) and hoping to seek reward (from Allah alone and not from people), he shall be forgiven for his past sins.” Sahih Hadith Bukhari / MuslimWe should strive to find this night, and then pass it in worship and obedience. If this is done for the sake of Allah, with sincerity, then all past sins will be forgiven. However, if a person misses out on worship during Laylatul Qadr they truly are a deprived person.This night is full of reward and blessing and is equivalent to a thousand nights of worship. Anyone who takes part in Laylatul Qadr will have worshipped an equivalent of eighty three years and three months. It is as if a person has spent an entire lifetime in non-stop worship.“The Night of Power is better than a thousand months.” 97:3 The Holy Quran"Allah’s Messenger, sallallahu `alayhi wa sallam, looked back at the previous communities and saw that his community lived for a much shorter period in comparison to them. He was concerned about how his community would be able to gain as many rewards as those of the previous communities. So when Allah the Exalted saw the concerns in the heart of His Beloved, sallallahu `alayhi wa sallam, then he, sallallahu `alayhi wa sallam, was given Laylatul-Qadr, which is more virtuous than a thousand months." (Imâm Mâlik, Muatta)Worship during this night can take on many forms. Here are a few suggestions to help you through Laylatul Qadr:• Plan ahead if you are working. If you are going to spend a night awake in worship, book the following day off.• Take regular breaks during the night to avoid getting over-exhausted. Try switching between different forms of worship instead.• Perform Itikaaf (seclusion in a mosque for worship) – If possible, take a vacation for the last 10 days of Ramadhan. If you cannot stay at your local mosque ask family or friends to help out during your Itikaaf at home. If you cannot spend all 10 days in Itikaaf, then do as many days as you can – even if it is only one day.• Increase the recitation of the Qur’an, and reflect on the meaning of the verses, especially the verses used in Salah. This will help you concentrate.• Increase Salah (prayer).• Find out if there are any events organised, and take your family along.Doing all of the above activities may be too much to do throughout the night but is far better than social gatherings and meaningless talk that we stay awake for.If your Arabic is not very strong then there are many good English translations of Qur’an and Hadith, which can be used instead. Other useful reading might include books of tafsir (Qura’n commentary), books on the lives of the Prophets (upon whom be peace), and books of fiqh (Islamic jurisprudence) as well as Du’a books.The days of Laylatul-Qadr are an important time for worship, especially the last 10 days. We should pray sincerely from our hearts in order to be saved from the hellfire. This is a good opportunity not only to pray for ourselves but also for our fellow brothers and sisters, for if we can not do anything else then our prayers will help.Ibn Abbas (RA) heard the Prophet (SAAWS) advising someone, saying, “Take advantage of five before five: You’re youth before your old age, your health before your sickness, your wealth before your poverty, your free time before you become occupied, and your life before your death.”May Allah help us to purify our hearts, strengthen our faith, and enable us to meet every challenge, and overcome every difficulty in our lives. May Allah allow us to serve Him with sincerity in our work, study, professional, business, family and social lives. When the time comes for us finally to return to Him, may Allah admit us to the companionship of those whom He loves.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s