KaDRiMiZiN BiLiNDiĞi GeCe.
Hayırlı Ramazanlar Ey Kardeşlerim.
Biliyorsunuz ki Salıyı Çarşambaya bağlayan bu gece Kadir Gecesi
Kadir geceniz Mübarek olsun Cenab-ı Hakk Rahmetiyle muamelede bulunsun cümlemize
İnnâ
enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2)
Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu
fîhâ


bi izni rabbihim min külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5)


Meali (Anlamı)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 1 — Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik. 2 — Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? 3 — Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. 4 — Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner.
5 — O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir.Kadir Gecesini İhyâ Etmek(Kadir Gecesini İhya Etmenin Fazileti Ve Daha Ziyade Ramazanın Hangi Gecelerinde Olduğunun Açıklanması)

Bu bölümdeki bir sure, bir ayet ve yedi hadisten; Ramazandaki bu
gecenin bin ay yani 83 sene 4 aydan daha hayırlı olduğunu, inanarak ve
sevabını ‘tan bekleyerek bu geceyi değerlendirenin günahlarının
bağışlanacağını, bu gecenin Ramazanın son on veya yedi gününün tek
olanlarında aranması gerektiğini, bu gecede Rasûlullah (s.a.v.)’ın bize
en çok okunmasını tavsiye ettiği duayı ve hayatı boyunca Ramazanın son
on gününde ibadeti artırıp itikaf yaptığını öğreneceğiz. [1]

"Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde
indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha
hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya
herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar
selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Faziletine inanarak ve karşılığını ‘tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."[2]

Abdullah İbni Ömer radıyallahu
anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir
gecesinin ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz.
Peygamber’e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
– "Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi
üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu
ramazanın son yedi gecesinde arasın!"[3]

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:
"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!"[4]

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu:
"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!"[5]

Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.[6]

Yine Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya)
çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha
fazla ibadet ederdi.[7]

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
– Ey ‘ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
– "Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.[8]

* Yukarıdaki ve diğer hadis kitaplarından
öğrendiğimiz tüm hadisi şeriflere göre Kadir gecesinin hangi gece
olduğu hakkında 40 civarında görüş nakledilmiştir ve ifadelerden de
"Son yedi geceden dokuz geceden biri" şeklinde gibi esneklik
bırakılmıştır.
Rasûlullah (s.a.v.)’in hayatına baktığımızda
Ramazanda
senenin diğer aylarından daha çok kendini ibadete verdiğini, Ramazanın
da son on gününde mescide kapanarak ailesinden ve dünyalıklardan
uzaklaşarak itikafa çekildiğini görmekteyiz ki, bu geceyi yakalayabilme
Ramazanın son 1/3’de olacağı, bunun da sadece gecelerine değil,
gündüzlerini de değerlendirmek gerekecektir. Çünkü yeryüzünün bir kısmı
gece iken diğer yarı kürenin gündüz olması dolayısıyla icabında bu
gecenin gündüz de olabileceğine ihtimal verilmelidir. Ramazanı ve
bilhassa son on gününü geceli gündüzlü değerlendirmek için müslümanın
tam bir gayret içinde olması da gerekmektedir. Bu konuda daha geniş
bilgi için tefsirlerden Kadr suresinin tefsirini gözden geçirmek
faydalı olacaktır kanaatindeyiz. [9]


________________________________________
[1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 348.

[2] Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü’l–kadr 1;
Müslim, Müsâfirîn 173–176. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî,
Savm 1; Nesâî, Kıyâmü’l–leyl 3, Savm 39–40; İbni Mâce, İkâmet 173,
Sıyâm 2, 39.


[3] Buhârî, Leyletü’l–kadr 2, Ta’bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 –206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71.


[4] Buhârî, Leyletü’l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.


[5] Buhârî, Leyletü’l–kadr 3.


[6] Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ’tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü’l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.


[7] Müslim, İ’tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.


[8] Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.


[9] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 349.

BEĞENDİYSEN VE ALANINA EKLEMEK İSTERSEN YORUM YAZ BLOG AL’A BAS SENiN OLSUN.

About rizaberkan

Elhamdülillah Rabbimiz bizi Ehl-i İslam diyarında, Müslüman olarak bunun şuuru ve bilinci dahilinde hidayet üzere bulundurmuştur.Bundan daha büyük nimet ve mutluluk yoktur bizim için. Allah bize yeter,Kulluk payesi bize yeter. Allah bizi müslümanlıkla aziz kıldı. Allah bana yeter. Aziz-ü Cebbar olan Allah'ın kulu olmam bana yeter. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paye adına kendimi tanıtma için söyleyebileceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum.Ben Allah'ın kuluyum Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. O, ne güzel bir vekil,ne güzel bir dost,ne güzel bir yardımcıdır. "Ey Rabbimiz, Bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır..."
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

6 Responses to KaDRiMiZiN BiLiNDiĞi GeCe.

 1. RıZa BeRKaN dedi ki:

  Manevî arınma ve yücelme, paylaşarak zenginleşme mevsimi olan mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ederken, 15 Eylül Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Kadir Gecesine ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşacağız. Yüce Kitabımız’da “bin aydan daha hayırlı” (Kadr, 97/1-5) olduğu bildirilen Kadir gecesi, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir.Kadir gecesini diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik, bütün insanlık için hidayet rehberi olan Yüce Kitabımız Kur’anı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır.Varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası olan Kur’an’la değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi, ancak Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacaktır. Zira Kur’an anlaşılmak, fert ve toplum hayatına rehber olmak için gönderilmiştir. Okumuş olduğumuz Kur’an’ı anlayarak hayatımıza yansıttığımızda Kur’an o zaman bizlere şifa ve rahmet olacaktır. Çünkü Kur’an sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda tüm insanlığa bir fırsat olarak sunulan yol haritasıdır.Fâtiha’dan başlayıp, Nâs suresiyle tamamlanan bu hayat rehberimiz bizi şirkten, zulümden ve her türlü nefsani sapmalardan sakındırmakta, Allah’a şeksiz iman ve tam bir teslimiyetin yolunu göstermekte, kutlu Nebilerin hayatından kıssalarla bugünümüze ölümsüz örnekler taşımaktadır. Ölümü ve ahireti sıkça hatırlatarak, hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamanın uyarısını yapmaktadır. O, bizlere bir yandan namaz, oruç, zekât, hac ve dua gibi ibadetlerle Rabbimize yaklaşmanın; diğer yandan sabır, doğruluk, yardımlaşma, af, adalet ve merhamet gibi ahlaki erdemlerle donanarak örnek bir fert ve toplum olmanın bilincini aşılamaktadır. Onun insanlığın ufkunda yanan ışığı, her dönemde insanlığı aydınlatmaya devam edecek, taşımış olduğu değerler, getirmiş olduğu evrensel ilkeler her zaman taze ve yeni kalacak, yaptığı çağrı kıyamete kadar sürecektir. Kur’an bu üstün özelliklerine bizzat kendisi tanıklık etmekte ve tüm insanlığa şöyle seslenmektedir: “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi..” (Yunus, 10/57)Mükâfatların sınırsız olarak verildiği Kadir gecesi, kendimize dönerek gaflet içinde geçirmiş olduğumuz günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı Yüce Yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanıdır.Bize manevi derinliğinde arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve geceler, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği müddetçe tam anlamıyla idrak edilmiş sayılamaz. Bu sebeple ibadetlerimizde ve ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli bir husus olduğunu bilmeli, her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elimizi uzatmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın, soydaş ve dindaşlarımızın Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevlâmız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum.Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLUDiyanet İşleri Başkanı

 2. ahmed dedi ki:

  Ya Melik!Kimsenin kimseye fayda vermedigi gün hüküm senin.Gökler yarılırken sahibim sensin.Yıldızlar dağılırken sahibim sensin.Varlığım bana ait degil, varım yoğum senin…Elimde olanlar benim degil, sahiplendiklerim de senin…Yokluğa düşürme beni, an senin.Darlık verme kalbime, mekan senin…"Şu mübarek şehr-i Ramazan, leyle-i Kadri ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-i bâkîdir… Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl(amellerin sevabı), bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır." selam ve dua ile kadir gecemiz mübarek olsun kardeşim

 3. CeReN dedi ki:

  Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır." Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor : -Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."Kadir geceniz mübarek abi olsun a.e.o

 4. sevgi dedi ki:

  Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi.Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

 5. Cnn dedi ki:

  بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمİnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrum min elfi şehr.Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâbi izni rabbihim min külli emr .Selâmün hiye hattâ matleıl fecr.Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." (Kadir Suresi ) Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Faziletine inanarak ve karşılığını ALLAH’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 25)”Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!” (Tirmizî, Savm 71.)Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor : -Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu: – ALLAHümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (ALLAH’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) ( Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)…kadri büyük bir kitab, kadri büyük bir meleğin diliyle kadri büyük bir elçinin eliyle kadri büyük bir ümmete indirildi bu gece.. Bu gece takdir gecesi… sana takdir edilenler yeniden hesaplanıyor. Adını yazdırman bekleniyor cömertlik defterine… Yerini alman bekleniyor rahmet yağmurunun altında. Takdir senin. . Sana takdir edileni çoğaltmak elinde. Sana pay edileni çok etmek diline kalmış.. Bak… Avuçların boş, dudağın çatlamış. Yağmura kavuşacak mısın? Alnına değecek yağmurun damla damla sayıldığını bil, bu gece. Duayı al avuçlarına. Umudun için rahmet göğünde bulutlar biriktir. Takdir gecesi bu gece.. Hırslarının kuytusundan çık, heveslerinin uçurumundan kaç. Payına düşecek müjdeleri çoğalt. Bak… Umutların boşlukta… Tutunacak yer bulacak mısın? Dudağına gelecek ekmeğin lokma lokma bölündüğünü bil, bu gece. Duayı dokundur dudağına. Rızkın için rahmet bağına ekinler bırak. Takdir gecesi bu gece… Çoğaltıp biriktirmenin telaşını bir kenara bırak. Sana kalacaklara bak, seninle olacakları çoğalt. Bak…. Hasretlerin yokluğun eşiğinde. Varlıktan içeri çağrılacak mısın? Ölümünün ve ömrünün kaderin kefelerinde tartıldığını bil, bu gece. Duayı yoğur dakikaların hamurunda. Ömrünü rahmet çağının sonsuz günlerine bitiştir. Takdir gecesi bu gece… Aynaların övgüsünü bırak. Ettiklerine niyet kat; canını ve malını cennet karşılığı Rabbine sat. Kadir gecesi bu gece…. Gecenin kadrini bilenlerin gecesi. IV. kadri büyük bir kitab, kadri büyük bir meleğin diliyle kadri büyük bir elçinin eliyle kadri büyük bir ümmete indirildi bu gece.. farkında mısın kadrin ne kadar yüksekte… farkında mısın hatırın ne kadar el üstünde… haydi, durma, varlığını dilinin ucuna taşı. dua dua göğe yürü.. haydi, durma, hasretlerini nefeslerine taşır. dua dua göğe yürü. (Senai Demirci)Bu gecenin Kadrini kıymetini bilenlerden olmak dua ve temennisi ile..bu aciz kardeşinizi de dualarınızda anarak bahtiyar etmeniz ricası ile hayırlı kandiller..Esselamü Aleyküm..

 6. kardelen dedi ki:

  Kalplerimiz Kadir gecesinin feyz ve bereketi ile dolsun. Bütün müminler kadir gecesinde indirilen KURAN`ın ve elçisinin şefaatlarına nail olsun İNŞAALLAH…Bu Mübarek Gecede O’nu hakkıyla yerine getirenlerden olmak dileğiyle…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s