Daily Archives: 15 Eylül 2008

SÖZDE Mİ ? GÖZDE Mİ ? ÖZDE Mi ?


Bizler acaba nasıl müslümanız farkındamıyız ? Çok basit bir soru ya da bu da nereden çıktı şimdi diyebiliriz ? Yapılan herşey de samimiyet ve devamlılık aranır. Peki Elhamdülillah Müslümanız ama nasıl ? SÖZDE Mİ ? …desinler diye mi… ne kadar … Okumaya devam et

YaZıLaRıM içinde yayınlandı | Yorum bırakın

HiZMeTTe ÜsLüBuMuZ NaSıL oLMaLı?


Üslûp; bir insanın ifade tarzı, ifade ve davranış biçimi şeklinde tanımlanabilir. Üslûp aynı zamanda, mananın da kalıbı ve suretidir. Aynı konuyu anlatan iki kişiden, üslûbu güzel olanın sözü yanlış olsa bile dinlenir, benimsenir, sevilir ve takdir edilir. Üslûbu çirkin olanın … Okumaya devam et

! ÖĞüT !! NaSiHaT !!! HaYaT DeRSLeRi içinde yayınlandı | 1 Yorum